Rinkebydalen, Stockholm

Hur man bryter isoleringen mellan stadsdelarna i Stockholms förorter

Segregationen är, näst efter bostadsbristen, den största utmaningen för byggandet i Stockholm. På uppdrag av de socialdemokratiska föreningarna i Rinkeby och Bromsten har vi tagit fram ett förslag som visar hur gator och bebyggelse i området kan knytas ihop för att göra det enklare för de boende i de olika stadsdelarna att mötas. Förslaget visar hur bebyggelse kan bryta isoleringen mellan olika bostadsområden i Stockholms förorter.

Rinkeby och Bromsten ligger intill varandra, men ändå åtskilda. Rinkeby är ett resultat av rekordårens storskaliga bostadsbyggande, och är uppbyggt kring tunnelbanestationen. Bromsten är en äldre villaförort i anslutning till pendeltågsstationen i Spånga. Inga gator knyter de två stadsdelarna samman, och en zon med obebyggd mark visar tydligt var den ena slutar och den andra börjar.

Vårt förslag bygger på nya gator som knyter samman de två stadsdelarna. De 600 nya bostäderna är en blandning av flerbostadshus och småhus, och ett badhus fungerar som samlingspunkt för invånare från de två stadsdelarna. Skillnaderna mellan stadsdelarna är stora. Medelinkomsten i Rinkeby är hälften av den i Bromsten. Arbetslösheten är tre gånger högre i Rinkeby och andelen biståndstagare är sju gånger högre. Att områdena är fysiskt isolerade från varandra skärper skillnaden mellan Bromsten och Rinkeby ytterligare.

Fakta