Rinkebydalen, Stockholm

Hur man bryter isoleringen mellan stadsdelarna i Stockholms förorter

Segregationen är, näst efter bostadsbristen, den största utmaningen för byggandet i Stockholm. Ett nytt förslag av Andersson Arfwedson arkitekter visar hur bebyggelse mellan Rinkeby och Bromsten kan bryta isoleringen mellan olika bostadsområden i Stockholms förorter. På uppdrag av de socialdemokratiska föreningarna i Rinkeby och Bromsten har Andersson Arfwedson Arkitekter tagit fram ett förslag som visar hur gator och bebyggelse i Rinkeby och Bromsten kan knytas ihop för att göra det enklare för de boende i de olika stadsdelarna att mötas.

Rinkeby och Bromsten ligger intill varandra, men ändå åtskilda. Rinkeby är ett resultat av rekordårens storskaliga bostadsbyggande, uppbyggt kring tunnelbanestationen. Bromsten är en äldre villaförort i anslutning till pendeltågssationen i Spånga. Inga gator knyter de två stadsdelarna samman, och en zon med obebyggd mark visar tydligt var den ena slutar och den andra börjar.

Arkitektkontorets förslag bygger på nya gator som knyter samman de två stadsdelarna. De 600 nya bostäderna är en blandning av flerbostadshus och småhus, och i området placeras ett badhus som samlingspunkt för invånare från de två stadsdelarna. Skillnaderna mellan stadsdelarna är stora. Medelinkomsten i Rinkeby är hälften av den i Bromsten. Arbetslösheten är tre gånger högre i Rinkeby och andelen biståndstagare är sju gånger högre. Att områdena är fysiskt isolerade från varandra skärper skillnaden mellan Bromsten och Rinkeby ytterligare.

Fakta