Stad

Sveriges städer växer. Vi har lång erfarenhet av att analysera och kommunicera med politiker, planerare, byggherrar, statliga myndigheter och allmänhet kring de frågor detta väcker.

Översiktlig planering

Vi undersöker förutsättningarna och gör förslag på hur nya stadsdelar kan planläggas, som ett strategiskt stöd för tjänstemän, politiker och medborgare.

Underlag för detaljplaner

Vi kan upprätta planprogram för nya eller befintliga stadsdelar som underlag för kommunens detaljplanearbete.

» Se hur vi arbetar med stadsutveckling

av mats

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.