Hus

Vill du bygga ett hus åt dig själv eller för att hyra ut eller sälja åt någon annan?

Vi kan hjälpa dig med:

Exploateringsstudier

Har du en tomt eller plats och funderar på hur, eller om, den kan bebyggas hjälper vi dig att studera olika alternativ.

Byggnadsprogram

Om du behöver bygga för en viss verksamhet hjälper vi dig att gå igenom behoven och ta fram ett byggnadsprogram som kan ligga till underlag för förslag till ombyggnader eller nybyggnader.

Underlag för detaljplaner

Om du vill bygga ett hus på en plats där kommunen inte har upprättat detaljplan eller detaljplanen behöver ändras tar vi fram förslag och skisser som kan ligga till grund för kommunens detaljplanearbete.

Bygglov

Vi gör ritningar som kan användas för ansökan om bygglov men också användas för att studera de tekniska system byggnaden kräver. Vi kan också svara för kontakter med kommunens bygglovshandläggare och byggnadsnämnd och anlita den tekniska expertis som behövs för konstruktion, VVS, el och så vidare.

Projektering

Vi gör ritningar och upprättar andra handlingar som krävs för att handla upp byggnadsarbetet och genomföra bygget av huset.

Genomförande

Vi kan också hjälpa dig att följa upp och styra byggnadsarbetena så att ritningarna följs och tidplan och budget kan hållas.

» Hus vi ritat

av mats

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.