Hem

Allt och alla behöver ett hem. Vare sig det gäller dig, ditt hushåll eller din verksamhet hjälper vi dig att skapa ett hem som motsvarar dina behov, dina önskningar och drömmar.

Förslag

Vi kan hjälpa dig med att ta fram skisser, förslag, program, planlösningar, inredning, möblering, material och kulörval.

Bygglov

Vi kan hjälpa dig med att undersöka vilka bestämmelser som gäller för en viss fastighet vid ombyggnad eller nybyggnad, upprätta ansökan om bygglov och hjälpa till med kontakter med kommunens bygglovsavdelning.

Projektering

Vi kan ta fram kompletta handlingar för såväl om-, på-, och tillbyggnader likväl som inredningar.

Upphandling

Vi kan hjälpa dig att ta fram ritningar för att kunna handla upp byggnads- och inredningsarbeten.

Genomförande

Vi kan hjälpa dig att följa upp projektet under byggnadsskedet och styra byggnadsarbetena så att de utförs i enlighet med de ritningar vi tagit fram, samt se till att tidplan och budget kan hållas.

» Se hem vi arbetat med

av mats