Virginia 1, Stockholm

Två nya bostäder i Mälarhöjden

Vår viktigaste uppgift är att ge människor ett eget hem. Därför blev vi glada när vi fick i uppdrag av The Other Group AB att rita en tillbyggnad på en villa i Mälarhöjden, för att skapa fler bostäder nära stan.

Detaljplanen möjliggjorde en större byggnad än den befintliga villan från 1949, och plats för totalt tre familjer.

Tillbyggnaden är en långsmal volym i två våningar. Den är förlagd mot gatan, bort från de närmsta grannarna. Tillsammans med den befintliga byggnaden bildar den en L-form som öppnar upp sig mot söder, dit alla har uteplatser.

I den nya byggnaden finns två bostäder om 95 respektive 93 kvadratmeter. Den befintliga byggnaden har en bostad på 109 kvadratmeter BOA + 33 kvadratmeter BIA i källaren. Även de nya bostäderna har 20 kvadratmeter gemensam BIA i den befintliga byggnadens källare.

Flera av trädgårdens träd är bevarade, och trots det större fotavtrycket finns villatomtens kvalitéer bevarade.

Fakta