Väsby Sjöstad, Upplands Väsby

Hur Upplands Väsby kan växa västerut mot Mälaren

Upplands Väsby planerar att utveckla sina västra kommundelar och har under namnet Väsby Sjöstad lanserat idén om en sjönära stadsdel med höga ambitioner på social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt tangerar området ekologiska spridningsstråk och värdefulla naturområden i Järvakilen som gör handlingsutrymmet delvis begränsat.

Utmaningen ligger i att tillgodose ambitionerna om hållbarhet samtidigt som kilens funktioner inte försämras. Tillgängligheten till rekreationsområden och naturmiljö ska istället bli bättre och Sjöstaden en naturlig del av Upplands Väsby.

Fakta