Skepparholmen hotell & konferens, Nacka

Hotell med sjöutsikt åt alla håll

Anläggningen byggdes i mitten av sextiotalet som kursgård för sparbanken, högt belägen på en tomt anlagd som park, med utsikt över inloppet till Stockholm i norr och över en insjö i söder.

Sedan ett antal år drivs den som hotell- och konferensanläggning i privat regi. Den delvis nya användningen ställde nya krav på komfort och avskildhet för hotellgäster som inte är på konferens, samtidigt som det fanns behov av fler rum för konferensgäster i högsäsong.

Den nya byggnaden innehåller 23 gästrum, hörsal och foajé, samt en bistro i en separat glaspaviljong placerad under ett befintligt skärmtak. Byggnaden tar till vara möjligheten att få sjöutsikt åt två håll för hotellrummen, med gemensamma utrymmena i markplan åt söder i kontakt med parken utanför. Exteriört ansluter den nya byggnadens vita kaolin-tegel och svartmålade träpanel till den befintliga anläggningens arkitektur och material. Trapphuset markerar sig som en separat byggnadskropp som balanserar den nya högre volymen mot den lägre huvudbyggnaden.

Fakta