Väghyveln 11 & 12, Södertälje

Klart för planarbete i Södertälje

På uppdrag av Solvinkeln Fastigheter har vi tagit fram ett förslag till ett hus med blandade verksamheter i Weda, Södertälje. Tomten är platsen för Eriksbergs gård. På 1970-talet rev man gården och ersatte den med nuvarande bebyggelsen på tomten.

Förslaget har legat till grund för en ansökan om planbesked. Den 3 mars fattade stadsbyggnadsnämnden ett beslut att tomten skall ingå i detaljplanen för kommunens grannfastighet.

Tomtens exponerade skyltläge vid infarten till Södertälje norrifrån ställer höga krav på utformningen. Vi har strävat efter att tillgodose kommunens önskemål om en byggnad som kan möta dessa krav. Projektet är ännu i ett mycket tidigt skede, men vi ser fram emot att utveckla det under arbetet med en detaljplan för området tillsammans med fastighetsägaren och kommunen. Hur högt det blir är osäkert. VI hoppas dock att den nya bebyggelsen, i motsats till dagens bebyggelse på tomten, kommer att ligga på Bergaholmsvägens nivå med publika lokaler i gatuplan.

Fakta