Kv. Mursmäckan, Stockholm

Ett bättre sätt att bygga staden inåt.

Sedan ett drygt decennium är Stockholms stads strategi för den växande staden att ”bygga staden inåt”, alltså att förtäta de förorter som byggdes strax utanför tullarna under mitten av nittonhundratalet. Hittills har denna förtätning knappast lett till någon förbättring. Där det funnits plats har ytterligare ett punkthus klämts in bredvid de befintliga. De smäckra smalhusen från trettio- och fyrtiotalet har fått klumpiga nybyggda kusiner till grannar.

Kvarteret Mursmäckan i Kärrtorp är ett försök att utveckla ett urbant enbostadshus med små mått. Ett hus som kan byggas på de begränsade markbitar som finns tillgängliga i ovan nämnda områden, och samtidigt tillföra den täta stadens kvaliteter. I London, New York och Amsterdam är det urbana enbostadshuset ett väl etablerat och attraktivt sätt att bo i den täta staden, men i Stockholm har enbostadshuset förpassats till periferin. Vi är dock övertygade om att enbostadshuset åter har en viktig roll att spela i byggandet av den täta staden.

Tillsammans med byggherren, Småa AB fick vi markanvisning på en överbliven bit mark i Kärrtorp. Tomten ligger på gränsen mellan Enskededalens villabebyggelse och fyrtiotalsförorten Kärrtorp, bara några hundra meter från tunnelbanestationen. På den lilla tomtytan på 3 000 m² skapade vi plats för femton enbostadshus med sammanlagt 2 805 m² bostadsyta.

Varje hus har egen entré direkt från gatan, antingen från Kärrtorpsvägen, eller från en ny gata. Gatusidan är sluten medan husen öppnar sig mot uteplatsen på baksidan som vetter mot en allmän park med vackra tallar.

Husen utnyttjar maximalt reglerna för vad som räknas som ett tvåvåningshus med vind. De behöver därför inte uppfylla de brand- och tillgänglighetskrav som en tredje våning innebär. Trots en husbredd på 6,55 meter brett är varje hus 132 m² i två plan med en luftig vindsvåning om ytterligare 55 m².

Radhusen blev belönade med priset Årets Stockholmsbyggnad år 2012.

Fakta

Uppdragsgivare: Småa AB

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.