Skrubba Malm

Skrubba ligger i sydöstra hörnet av Stockholms stad, bortom Flatens naturreservat, och gränsar mot Älta i Nacka och blandad bebyggelse i centrala Tyresö.

Skrubba idag

Skrubba ligger i sydöstra hörnet av Stockholms stad, bortom Flatens naturreservat, och gränsar mot Älta i Nacka och blandad bebyggelse i centrala Tyresö. Stockholm planlade det som verksamhetsområde i början av 1990-talet, men endast den södra delen av området har blivit bebyggd.
Området har trots avsaknaden av spårtrafik mycket bra kollektivtrafikförbindelser eftersom många busslinjer passerar här. Tre stombusslinjer finns på Tyresövägen, fem busslinjer på Gudöbroleden och en på Skrubba Malmväg.

Skrubba imorgon

Vårt förslag för Skrubba Malm länkar samman Stockholm, Nacka och Tyresö med en ny stadsdel med handel och arbetsplatser blandat med bostäder. Det nya området ansluter till bebyggelsen i Lindalen och Hanviken i Tyresö med dess blandning av bostäder och verksamheter. Bollmoravägen får en förlängning västerut och bildar ett centralt stråk genom området. En allmän park och badplats vid Drevviken avslutar stråket.

De fysiska och sociala sambanden mellan Drevviken, Flatens naturreservat och de boende i Nacka och Tyresö förstärks. Samtidigt tillgodoser förslaget Stockholms stads önskemål om att kunna lokalisera företag till platsen. Förslaget innehåller även plats för skola och stadsdelscentrum.

Förslaget innebär en blandstad i ytterstaden där småföretag och bostäder lever sida vid sida och på så sätt kan dra nytta av varandra med:

  • 2 500 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge
  • 200 000 m² kvartersmark som tillgodoser Stockholms behov av mark för företagsetableringar.

Fakta