Östra Sala backe 2, Uppsala

Tretton urbana enbostadshus

Tomten är en del av stadsutvecklingsområdet Östra Sala backe i Uppsala, vid korsningen mellan Johannesbäcksgatan och det stråk som förbinder området med stadens centrum.

Totalt innehåller förslaget tretton trevånings enbostadshus av två olika typer. Vid korsningen har vi dessutom placerat en byggnad i en våning. Byggnaden är samfälld för radhusfastigheterna. Förutom utrymmen för anslutning av gemensamma installationer innehåller denna en uthyrningsbar lokal mot gathörnet.

För att skapa en varierad och livlig miljö finns möjlighet till ytterligare tre lokaler i gatuplan i husen på den södra delen av tomten. Mot gatan har dessa förutom entrén till bostaden också en öppen parkeringsplats under huset. Denna kan husägaren bygga om till en lokal för en mindre verksamhet i hemmet med skyltläge mot Johannesbäcksgatan.

I samtliga hus ligger köket på bottenvåningen i en låg byggnadskropp som vänder sig mot en öppen atriumgård. Här finns också en uthyrningsbar del med separat entré från stråket i kvarterets mitt. Denna planlösning skapar en flexibel, socialt och ekonomiskt hållbar situation för husägaren. Ett tonårsbarn eller en äldre släkting kan få en egen del i huset, rummet kan bli ett gästrum, ett hemmakontor eller en mottagning. Framförallt finns möjligheten att hyra ut till studenter, som det finns gott om i Uppsala.

Bakom husen i kvarterens mitt tas kvarterets dagvatten om hand. Ett informellt system av stigar, där blommande och bärande buskar och träd bildar rum ligger i anslutning till den GC-väg som går genom kvarteret.

Fakta

Uppdragsgivare: Åke Sundvall AB