Östra Sala backe 2, Uppsala

Tretton urbana enbostadshus

Tomten är en del av stadsutvecklingsområdet Östra Sala backe i Uppsala, vid korsningen mellan Johannesbäcksgatan och det stråk som förbinder området med stadens centrum.

Totalt innehåller förslaget tretton trevånings enbostadshus av två olika typer. Vid korsningen har vi dessutom placerat en byggnad i en våning som är samfälld för radhusfastigheterna. Förutom utrymmen för anslutning av gemensamma installationer innehåller denna en uthyrningsbar lokal mot gathörnet.

Möjlighet till ytterligare fyra lokaler i gatuplan finns i husen på den södra delen av tomten. Mot gatan har dessa förutom entrén till bostaden också en öppen parkeringsplats under huset. Denna kan husägaren bygga om till en lokal för en mindre verksamhet i hemmet med skyltläge mot Johannesbäcksgatan, vilket bidrar till en varierad och livlig miljö.

I samtliga hus ligger köket på bottenvåningen i en envåningsdel som vänder sig mot en öppen atriumgård. Här finns också en uthyrningsbar del med separat entré från stråket i kvarterets mitt. På så sätt skapas en flexibel, socialt och ekonomiskt hållbar situation för husägaren när behoven ändras. Ett tonårsbarn eller en äldre släkting kan få en egen del i huset, rummet kan bli ett gästrum, ett hemmakontor eller en mottagning. Framförallt kan det hyras ut till studenter.

Dagvattenhantering för hela kvarteret läggs bakom husen i kvarterets mitt. Här skapas ett informellt stigsystem där blommande och bärande buskar och träd bildar rum i anslutning till den GC-väg som går genom kvarteret.

Fakta

Uppdragsgivare: Åke Sundvall AB