Kv. Sadelmakaren, Sundbyberg

Urbana enbostadshus i Västra Rissne

I västra Sundbyberg ligger Rissne. Inte mycket har hänt där sedan början av åttiotalet då området byggdes, men nu börjar området förändras. Om några år kommer tvärbanan att dras fram till Rissne centrum. Vid Lavettvägen har Folkhem byggt radhus och längs Rissneleden planerar Skanska att bygga bostäder.

Som en fortsättning på denna förändring kommer två kvarter med urbana enbostadshus vi ritat för Småa att byggas. De skapar en stadsfront mot grönområdet som sträcker sig från Rissne till parken runt Lötsjön. Rissneledens vägbank som byggts upp för att skapa en planskild korsning med gångstråket schaktas bort och byggs om till en stadsgata i den naturliga marknivån.

Den nya bebyggelsen ligger på plan eller svagt sluttande mark. Mot den befintliga bebyggelsen i Rissne ligger husen i en sluttning, och har en våning delvis i souterräng.

Samtliga hus har privat parkeringsplats, antingen på den egna tomten eller på samfälld mark. Utöver detta finns parkeringsplatser för gästparkering på gatumark.

I bägge kvarteren finns gemensamma gårdar på samfälld mark. Längs den västra sidan finns en gångväg genom kvarteren, parallellt med Rissne Allé, som förbinder dem med varandra så att även de boende i etapp ett har tillgång till den större gården i etapp två.

Radhusen är i två våningar med tre sovrum på det övre planet. Radhusen på gavelsidorna och villorna är också i två våningar och har även en inredningsbar vind med möjlighet till ytterliggare 40-50 m².

Fakta

Uppdragsgivare: Småa AB

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.