Kv. Storavan, Stockholm

Förslag till ny bebyggelse

Med anledning av det liggande förslaget att inrätta ett naturreservat i Årstaskogen har Andersson Arfwedson arkitekter fått ett uppdrag från Byggnadsfirman Erik Wallin AB att ta fram ett förslag till kompletterande bebyggelse i anslutning till kvarteret Storavan i Årsta. Förslaget skall ses som en idé om hur utpekandet av Årstaskogen som en del av ”den centrala stadens ut vidgning” i översiktsplan 2010, ”promenadstaden”, kan kombineras med förbättrad tillgång till grönområdet för allmänheten.

Förslaget avser område E på kartan (andra bilden). Det består av 19 st radhus. Husen har tre sovrum, ett vardagsrum och ett separat kök. En lägre del som kopplar samman husen möjliggör fönster från tre sidor. En tät sida mot grannen minskar insynen och fungerar som brandvägg. Hörnen på övervåningen har burspråk, och ger möjlighet att blicka ut åt fler håll. Husen har en liten förgårdsmark som möjliggör tillgänglighetsramp, samt privata uteplatser mot baksidan.

Du kan läsa mer om vår studie kring förutsättningarna för Årsta naturreservat här.

Fakta

Uppdragsgivare: Byggnadsfirman Erik Wallin AB