Kv. Storavan, Stockholm

Förslag till ny bebyggelse

Med anledning av det liggande förslaget att inrätta ett naturreservat i Årstaskogen har Andersson Arfwedson arkitekter fått ett uppdrag från Byggnadsfirman Erik Wallin AB att ta fram ett förslag till kompletterande bebyggelse i anslutning till kvarteret Storavan i Årsta. Förslaget skall ses som en idé om hur utpekandet av Årsta skogen som en del av ”den centrala stadens ut vidgning” i översiktsplan 2010, ”promenadstaden”, kan kombineras med förbättrad tillgång till grönområdet för allmänheten.

Läs mer om vår studie kring förutsättningarna för Årsta naturreservat här.

Fakta

Uppdragsgivare: Byggnadsfirman Erik Wallin AB