Kv. Härjedalen 16, Lidingö

Nytt flerbostadshus ersätter gammalt parkeringshus i Torsvik
på Lidingö

Fastigheten är en del av det aktuella planprogrammet för Lidingö centrum och Torsvik. Idag upptas västra delen av tomten av Torsvik Center, en befintlig kontors- och vårdbyggnad, ritad av FFNS arkitekter och uppförd 1980-81. Längs den östra delen av tomten stiger Stjärnvägen och Ringvägen upp mot den högre liggande villabebyggelsen.

Här finns idag ett garage med parkering i markplan och källarplan som varken är något positivt tillskott till miljön eller ett effektiv sätt att använda marken.

På uppdrag av Marginalen Fastigheter AB har vi ritat ett bostadshus med 39 lägenheter som skall ersätta det befintliga parkeringshuset.

Under de nya bostäderna ligger tre våningar med 91 parkeringsplatser som dels ersätter befintlig parkering, dels blir parkering för de nya lägenheterna. Garaget fungerar också som tillfart till parkeringen i källaren på det befintliga huset på fastigheten. För att inte inkräkta på parkeringsvåningarna är upp till nio lägenheter på varje plan samlade runt ett gemensamt trapphus.

Medan det befintliga huset på tomten ansluter till höghusen i Torsvik är den nya byggnaden uppbruten i tre byggnadskroppar som trappar ned från Torsviks skala mot villorna i Herseruds villastad och deras måttligare skala. Mot den närmsta grannen i kvarteret, en villa från 1909 på fastigheten Härjedalen 26, är den nya bygganden fyra våningar hög medan det i andra änden motsvarar höjden på det befintliga huset på tomten.

För att bidra till detta kombinerar fasaden större sammanhängande murytor i gult tegel med burspråk, takvåningar och gårdsfasader i plåt.

Detaljplanen för projektet har varit ute på samråd och kommer troligen att beslutas av kommunen under hösten 2017.

Fakta

Uppdragsgivare: Marginalen Fastigheter AB