Kv. Fikonträdet 1, Täby

Påbyggnad av ateljé och ombyggnad av enbostadshus

Beställarna, som är grafiska formgivare, behövde en ateljé/arbetsrum i sin villa i Täby, byggd vid mitten av sextiotalet. Samtidigt fanns ett behov av av att se över planlösningen och allmän upprustning. Lösningen bygger vidare på den befintliga byggnadens halvplansförskjutningar, med sovrumsavdelning ett halvplan upp från entréplanet och tvättstuga, garage och gästrum ett halvplan ned. Till detta lades arbetsrummet ytterligare ett halvplan upp, med generös takhöjd, ateljéljus från norr och mindre fönster åt söder och den trafikerade väg som tomten gränsar till i öster. Samtidigt byggdes de fyra sovrummen om till ett sovrum med dressing-room, bibliotek och ett nytt badrum och fasaden förändrades i entréplanet för att skärma av från insyn från grannar och få direktkontakt med en ny uteplats. Tillbyggnaden dramatiserar det befintliga husets arkitektur och bildar ett fondmotiv till Byängsvägen, som slutar i en vändplan framför huset. 

Fakta