Hillesskär, Ekerö

Restaurering av kulturhistoriskt intressant 1800-talsvilla
på Färingsö

Huset köptes i mitten av nittiotalet av beställaren som själv genomförde en genomgripande renovering. Den 29 mars 1998 skadades dock huset av en brand som uppstod i elsystemet. Rummen ovanför elrummet på bottenvåningen härjades av elden, som spred sig upp genom huset och ödelade övre våningen och vinden, medan bottenvåningen vattenskadades.

Eftersom huset bestod av två identiska lägenheter, ville beställaren återställa bottenvåningen men bygga om den brandskadade lägenheten på övre plan till en bekväm bostadsvåning efter sina egna behov.

Det brandskadade delarna av vindsbjälklaget togs bort för att skapa större rymd på övre plan, och ersattes delvis av en entresolvåning av stål. Nya takfönster ger överljus till ett stort vardagsrum i övre planet. Ett badrum byggdes i ett tidigare sovrum och hela huset restaurerades och försågs med ny inredning, bland annat nya öppna spisar och skåp- och garderobsinredningar. Utvändigt restaurerades huset till sitt ursprungliga utseende, men kompletterades med balkong på taket till burspråket mot sjön och en terrass utanför köket.

Fakta