Hågelby-Lindhov-Eriksberg, Botkyrka

Framtagning av planprogram

Vi fick i uppdrag av Botkyrka kommun att tillsammans med Spacescape göra en utredning av planförutsättningarna för området mellan E4/E20 söder om Hallunda och Norsborg i norr och sjön Aspen i söder. Syftet med planläggningen var att kartlägga intressenter och potentiella konflikter dem emellan och genomföra en studie av olika scenarion, där vi studerade hur olika drivkrafter kan komma att påverka den framtida utvecklingen i planområdet. Dessa studier har utmynnat i ett planprogram för samråd som presenterades under hösten 2010.

Slutsatsen var att området har uppenbara utvecklingsmöjligheter men att det krävs tydliga beslut från offentliga myndigheter för att bevara och utveckla värdena i gröna områden och grönkilar i relation till intressenter som t.ex. Familjeparken och Vägverket. En annan viktig fråga handlade om vägnätet där slutsatsen är att en nödvändig uppgradering av vägar och gator kräver beslut från Vägverket och kommunen samt samverkan dem emellan.

Planprogrammet finns att läsa i sin helhet på Botkyrka kommuns hemsida.

Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov

Fakta

Uppdragsgivare: Botkyrka kommun

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.