Grimsta 1:2

117 hyresrätter vid Solleftegatan i Vällingby

I Vällingby har vi ritat tre hus åt Wallenstam med sammanlagt 117 bostäder, de flesta ett, två eller tre rum och kök. Husen ligger i en idag igenvuxen slänt ned mot Solleftegatan, nedanför Adrian Langendals mycket fina radhusområde vid Långseleringen. Eftersom Vällingby är ett riksintresse för kulturmiljövården har vi tillsammans med staden, Topia landskapsarkitekter och antikvarie Claes Reichmann lagt stor omsorg på inpassningen i terrängen och gestaltningen, så att den skall harmoniera med den befintliga bebyggelsen i stadsplanen från 1950, signerad Sven Markelius. 

Husen är i tre våningar samt takvåning. En halv trappa ned från gatan finns parkering i källaren. Varje hus är uppdelat i två eller fler trapphus, som definieras med ett indrag på 1,5 meter. Framsidan har förgårdsmark med regnträdgårdar som tar upp dagvattnet, och mot baksidan finns uteplatser för de som bor i huset.

Detaljplanen är nu ute på granskning inför antagande i slutet av året. Här kan du se granskningsmaterialet.

Fakta

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.