Bromstensgluggen

260 nya bostäder i Bromsten

De kvarter som vi ritat på uppdrag av Åke Sundvall AB i Bromsten är ute på samråd till och med måndag, den 30 oktober. De ingår i den detaljplan för det område som som kallas Bromstensgluggen, ett välkommet tillskott i bostadsbristens Stockholm med sammanlagt 1000 bostäder av fem olika byggherrar, samt en förskola.

Planen utgör den södra delen av det planprogram för Spångadalen som Stockholms stad tog fram 2018 i syfte att bättre koppla samman Bromsten, Rinkeby och Tensta med Rissne i Sundbyberg, dit en ny bro över Ulvsundaleden skall byggas.

De två kvarter vi ritat ligger mellan Ulvsundaleden, snett emot SEBs bankhus, och Frodevägen, huvudgatan i området. Det ena kvarteret är slutet med en stor öppen gård, medan det andra öppnar sig mot norr och Bromstensskogen, som bevaras i sin helhet.

Kvarteren är del av områdets stadsfront mot både mot Ulvsundaleden, som är en viktig infart till Stockholm, och mot Sundbyberg där tunnelbanan och tvärbanans stationer ligger. På grund av markens stigning är kvarteren mot Frodevägen endast fem våningar höga, trots att huset där bara har ett våningsplan mindre.

Fasadernas tegel är i tre kulörer, vit mot Ulvsundavägen och Frodevägen, rött mot tvärgatorna och mörkgrått i sockeln, med omfattningar av betong runt fönstren.

Tillsammans innehåller kvarteren circa 260 bostäder.

Fakta

Byggherre: Åke Sundvall AB Landskapsarkitekt: LandArk

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.