Bensvarvaren, Stockholm

En långsträckt tillbyggnad i Mälarhöjden

Huset ligger i Mälarhöjden på en tomt med en stor trädgård. Det var välbevarat men slutet, trångbott och med entrévåningen nästen ett halv trappa upp från marknivån. Beställaren, ett par med tre barn, behövde separat matsal och vardagsrum och ville ha bättre kontakt med trädgården.

Lösningen blev en långsträckt, fristående tillbyggnad i marknivå, lagd längs tomtgränsen i öster. Tillbyggnaden är utformad som en mur som skärmar av mot grannfastigheten i öster och parkeringsplatsen i norr, men öppnar sig mot trädgården och en ny uteplats i vinkeln mellan tillbyggnaden och det gamla huset.

Tillbyggnaden har fått en egen karaktär genom sin enkla form, men ansluter till det befintliga huset i färg och material. En högre, glasad byggnadskropp i tillbyggnaden innehåller trappan mellan matsalen i det befintliga huset och vardagsrummet i tillbyggnaden och ger ljus till båda utan att öppna för insyn från grannen eller gatan.

Tillbyggnaden öppnade beställarnas bostad mot trädgården och gav dem ett nytt uterum åt sydväst, där solen värmer tidigt på våren och långt in på hösten. Behovet av separat matsal och vardagsrum där familjemedlemmarna kan ägna sig åt middagar, tv-tittande, samvaro, lek och arbete utan att störa varandra kunde tillgodoses utan att husets ursprungliga, välbevarade karaktär gick förlorad.

Fakta