Barkarby 2:2, kvarter 22

Urbant storgårdskvarter i Barkarbystaden

Nytt bostadshus i Barkarbystaden

På uppdrag av IKANO Bostad har vi ritat ett ca 18 500 kvm (ljus BTA) stort bostadskvarter med 231 st lägenheter i Barkarbystaden i Järfälla.

Kvarteret ligger strategiskt vid Flygfältsgatan, huvudgatan i Barkarbystaden. Det inte mer än trehundra meter till den blivande tunnelbanestationen Barkarbystaden på blå linjen, som planeras öppna 2026. Söderut, bara ett kvarter bort, ligger en stor park och vid den kulturmiljön runt Järfälla kyrka, byggd på 1100-talet och omgiven av en vacker kyrkogård. På andra sidan gatan, väster om kvarteret, ligger Herrresta skola.

Kvarteret

Kvarteret är ett utpräglat urbant kvarter, med en sluten gård och fasader i gränsen mellan allmän platsmark och enskild mark. Brunnar på gården tar hand om kvarterets dagvatten. Dessutom finns det på gården även uteplatser för lägenheterna längst ner i huset, samt gott om rekreativa ytor för alla boende, cykelförvaring och till viss del sophantering.

Byggnaden

Normalplanet innehåller 35 bostäder runt tio trapphus. Alla lägenheter har minst hälften av boningsrummen åt gården, där nivån på trafikljuden från omgivande gator är lägre. Samtliga lägenheter vänder även balkonger mot gården, för att de inte skall utsättas för trafikljudsnivåer utöver största tillåtna maxnivå. Som ett resultat av det ligger balkongerna i anslutning till sovrummen i de större lägenheterna. Av den anledningen finns smala balkonger i kök och vardagsrum åt gatan. De kragar ut 60 cm från fasaden och artikulerar byggnaden samtidigt som de ger balkonger till vardagsrum och kök.

Fasaden är gestaltad som sockel, byggnadskropp och krön, där sockeln har fasadyta av tegel, byggnadskroppen delvis är putsad, med ljusare partier runt balkonger och trapphusfönster. En ljusare, avvikande färg artikulerar krönet. Ovanpå krönet ligger en indragen våning täckt med plåt. Taket kragar ut över indraget, för att ta upp regnvatten och föra ner det på gården, samtidigt som det definierar den indragna våningen. Mot Flygfältsvägen har kvarteret lokaler i gatuplan, i överensstämmelse med detaljplanen. Mot övriga gator finns ljusinsläpp till källarplanet i form av glasblock.

Inflytt sker preliminärt våren 2024.

Fakta