Farsta 2:1, Stockholm

Att länka samman Farsta mot Skarpnäck

”Möjligheterna att länka samman Farsta mot Skarpnäck främst genom effektiva kollektivtrafikförbindelser bör prövas. Det skulle skapa ett tydligt och starkt tvärgående kollektivtrafikstråk som kopplar samman samtliga gröna tunnelbanelinjer med Älvsjö Station.” ÖP 2010

Idag betjänas som bekant både Farsta och Skarpnäck av var sin tunnelbanegren. Man kan naturligtvis tänka sig att komplettera tunnelbanan med buss eller spårvagn, men det innebär byten för trafikanterna som minskar kollektivtrafikens attraktivitet. Vår mening är att en effektiv sammankoppling på det sätt som översiktsplanen beskriver förutsätter att tunnelbanan från Skarpnäck dras vidare till Farsta.

Befolkningsunderlaget för en förlängning av tunnelbanan är tveksamt i området idag. Dock finns möjligheter att lindra bostadsbristen i Stockholm genom att ta ytterligare mark i anspråk för bostäder som samtidigt skulle stärka underlaget för en ny station i Sköndal.

Andersson Arfwedson arkitekter har gjort ett förslag på ny bebyggelse i Sköndal för Byggnads AB Abacus som visar hur 1950 nya bostäder kan realisera översiktsplanens mål att ”fysiskt koppla samman Stockholms olika delar till en mer integrerad stadsmiljö”. Det finns utmärkta möjligheter att länka samman Farsta, Hökarängen och Sköndal genom bebyggelse som kopplar samman Lingvägen, Söndagsvägen och Skönstaholmsvägen i Hökarängen med Farstavägen i Farsta och Perstorpsvägen i Sköndal.

Fakta