Alby koloniområde, Botkyrka

Prat och
larmrapporter kan inte ersätta analys och konkreta idéer.

Alby

I Botkyrka kommuns markanvisningstävling om koloniområdet i Alby har vi fått ett tillfälle att visa hur de som bor i Alby och intilliggande stadsdelar kan få möjlighet att bo kvar i området genom livets olika skeden.

Alby i norra Botkyrka är ett storskaligt bostadsområde från början av sjuttiotalet där invånarna har låga genomsnittliga inkomster. Problemet för det här och liknande områden är dock inte att de som bor här sitter fast i fattigdom. Tvärtom, det går bra för många som bor här. Problemet är att de, när de får det bättre ställt, flyttar härifrån.

Eftersom området tillhör de minst attraktiva på Stockholms bostadsmarknad kommer de som flyttar in i deras ställe i stor utsträckning att vara hushåll som har det sämre ställt och saknar valmöjligheter. På det sättet dräneras området hela tiden på socialt och ekonomiskt kapital.

Varför är det så? Det Alby har gemensamt med andra liknande områden i Stockholm är att det ligger långt ut på en tunnelbanelinje, och att bostäderna till allra största delen är lägenheter.

Enbostadshus och större lägenheter

Lägenhet är ett attraktivt sätt att bo där det finns ett stort socialt, ekonomiskt och kulturellt utbud. Omvänt är lägenheter som ligger långt från den sortens utbud mindre attraktiva på bostadsmarknaden. Enbostadshusets är däremot inte på samma sätt beroende av närhet till ett stort utbud för att vara attraktivt. Det tilltalar just de som vill bo på avstånd från stadens myller. Det gör att många som bor i lägenheter i perifera området flyttar därifrån när de får valmöjligheter. Antingen till lägenheter närmare stadens utbud, eller till villakvarterens avskildhet. Med sig tar de det sociala kapital de byggt upp.

Men långt ifrån alla vill flytta ifrån områden som Alby. Andra trivs, känner sig hemma i området och vill gärna bo kvar, även när de får möjlighet att flytta. Men kan de inte hitta något i området som motsvarar deras förväntningar tvingas de ändå flytta därifrån för att skaffa den bostad de vill ha.

Den grundläggande förutsättningen för att förbättra den sociala miljön i dessa områdena är alltså att se till att de som vill kan skaffa sig en bättre bostad, det vill säga en större lägenhet eller ett eget hus, i området.

Fakta

Uppdragsgivare: Veidekke bostad AB