Herman Arfwedson

+46-(0)70-756 87 60

herman@andersson-arfwedson.se

Arkitekt MSA, född i Uppsala 1973

Studier

 • 2004-2005        Faculdade de Arquitetura, Universidade do Porto, Portugal
 • 2001-2006         Arkitektskolan, KTH i Stockholm
 • 2000-2001        Arkitektskolan, LTH i Lund
 • 1996-2000         Samhällsplanerarlinjen, Stockholms Universitet

Egen verksamhet med projekt i urval

2013 –                  Andersson Arfwedson arkitekter AB

 • Amperen, vinnande förslag i markanvisningstävling för ca 70 radhus i Nacka 2019
 • Wijk Oppgård, förslag till exploatering med enbostadshus, Upplands Väsby 2018-
 • Mästarbrevet 10, nybyggnad villa och bolundare, bygglov och projektering, Stockholm 2017-21
 • Sofiehem 2:1 & 2:2, förslag till bebyggelse med enbostadshus, Umeå 2016
 • Pettersbergsgården 4, ombyggnad av villa, bygglov och projektering, Stockholm 2015-17
 • Kurland 5, lägenhetsombyggnad och takterrass, bygglov och projektering, Stockholm 2015-19
 • Stäven 1, villaombyggnad, bygglov och projektering, Lidingö 2015-16
 • Idegranen 2, vindsinredning, bygglov och projektering, Stockholm 2015-19
 • Trojenborg 11, ombyggnad flerbostadshus, Stockholm 2013-21
 • Asken 5, inventering och ombyggnader, bygglov och projektering, 2013-

Anställningar med projekt i urval

2007-2013         A1 Arkitekter AB

 • Lejonet 28-30, studie av ny bebyggelse i Lidingö centrum 2012
 • Barken 1, flerbostadshus i Umeå 2011
 • Lövsmygen 1, vindsinredningar och lägenhetsombyggnader 2011
 • Strukturplan för Vikingstad i Linköping, 2010
 • Lofsdalen, planskiss 2010
 • Översiktsplan Umeå, fördjupning för de centrala stadsdelarna, Umeå Kn. 2010
 • Karolinska Institutet, områdesanalys och utredning nytt lab, Akademiska Hus 2010
 • Strategisk planstudie för Edsby-Sättra i Upplands Väsby, 2009-10
 • Höjden 10, ombyggnad och inredning 2010
 • Sadelmakaren, detaljplan för enbostadshus i Rissne, Sundbyberg kn 2009-
 • Rännilen 15, ombyggnad och inredning av kontor 2009
 • Hågelby-Eriksberg-Lindhov, stadsutveckling, Botkyrka kommun 2008-10
 • HSB Norra Storstockholm, handläggare ombyggnad och inredning av kontor 2008
 • Kungsängens infartsparkering, SL och Upplands Bro kommun 2008
 • Kv Korsspindeln, stadsutveckling med stadsradhus för Småa AB 2007-09)
 • Sågtorp, stadsutveckling, Täby kommun 2007

2006-2007        WSP Arkitektur

 • Solna City, stadsutveckling 2006
 • Hotell i Torsby, programskiss 2006

2002-2003        Ove Hidemark Arkitektkontor, praktikant

 • Drottningholms Slott, dokumentation 2002-03

Utställningar

 • Bo. Nu. Då. ArkDes 2016
 • Nya Stadsbyggnadskontoret III, Färgfabriken, Stockholm 2004

Undervisning

 • Övningsassistent, KTH-A, mastersprogrammet Urban Planning and Design, 2009
 • Gästkritiker på Arkitektskolan KTH

Övrigt

 • Boken ”En liten bok om små bostäder” tillsammans med Ola Andersson, 2018
 • Medlem av juryn för ”Årets HSB-projekt” 2006-07

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.