Strängnäs-arkiv - Andersson Arfwedson

Strängnäs

Herresta, Strängnäs

Herresta, Strängnäs

Ombyggnad av kataloghus