2012-arkiv - Andersson Arfwedson

2012

Förslag på bebyggelse i Torsvik, Lidingö

Kv. Härjedalen 16, Lidingö

Nytt flerbostadshus ersätter gammalt parkeringshus i Torsvik på Lidingö
Farsta 2:1, Stockholm

Farsta 2:1, Stockholm

Att länka samman Farsta mot Skarpnäck
Limön 67, Gävle

Limön 67, Gävle

Ett sommarhus på en ö utanför Gävle
Kv. Marsken, Sollentuna

Kv. Marsken, Sollentuna

Flerbostadshus i två färgstarka kvarter