2002-arkiv - Andersson Arfwedson

2002

Bensvarvaren, Stockholm

Bensvarvaren, Stockholm

En långsträckt tillbyggnad i Mälarhöjden