Radhus på Lidingö

Markanvisningstävling i Högsätra

I början av året arrangerade Lidingö en markanvisningstävling i Högsätra, ett område från 1960-talet som skall omvandlas, bland annat skall det gamla sjukhuset rivas och det var den platsen markanvisningstävlingen gällde. Vårt förslag, som vi gjorde på uppdrag av Solvinkeln fastigheter, var att skapa en inbjudande plats som inte bara lockar till att passera från gatorna i det nya Högsätra till skogen söder därom, utan också garanterar allmänhetens tillgång till grönområdet.Förslaget är inspirerat av det engelska sättet att bygga bostäder som terrace houses, det vill säga radhus kopplade till längor, i synnerhet det som i England kallas crescents

Radhusen bildar med sina svagt svängda fasader, ett intimt och välkomnande stadsrum. För den som kommer norrifrån blir kontrasten med flerbostadshusen en angenäm överraskning. För den som kommer söderifrån blir det en bekväm väg in i det nya Högsätra från skogen uppe på höjden.

Nu blir det inte så. En annan byggherre tog hem markanvisningen. Men vi är trots det rätt nöjda med vårt förslag, som ni kan se här.

av Stella Reijo

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.