Centrala Stockholms första enbostadshus sedan 1929 nu klara.

De nyblivna ägarna har flyttat in i våra stadsradhus i Norra Djurgårdsstaden.

På Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden ligger två enbostadshus vi ritat till Åke Sundvall AB. De ligger på varsin egen fastighet med äganderätt och är, så vitt vi vet, de första enbostadshusen som byggts i centrala Stockholms sedan Skinnarviksringen byggdes 1929.

Tack vare speciella omständigheter i markanvisningsprocessen uppstod en glugg i ett kvarter mot Bobergsgatan som staden ville fylla igen. Den råkade ha exakt samma mått som de typiska tomterna i Manhattans rutnät: 8 X 25 meter. Tillsammans med byggherren kastade vi oss entusiastiskt över utmaningen som tomternas mått innebar.

Efter att ha prövat några olika lösningar, bland annat flerbostadshus med smålägenheter, enades staden och byggherren om att enbostadshus skulle passa bäst.

Det blev två stycken enbostadshus i tre våningar med måtten 4 x 18 meter, med egen uteplats på gården, takterrass och en källare med egen entré till garaget under kvarterets gård.

Mot Bobergsgatan vänder husen en stenklädd skärm. Bakom den finns balkonger och en liten förgård. Fasaderna i övrigt är klädda i Aluzinkplåt. I mitten av huset finns en ljusgård, täckt med ett glastak.

Arbetet med markanvisningen inleddes 2012 och nu, tio år senare är allt klart och de familjer som köpt husen flyttat in.

Bostadsarean är 169 m2 per hus samt 60 m2 källare.

av Stella Reijo