Vi har ritat Södertäljes utvidgade stadskärna

Politiskt beslut nästa vecka

På tisdag väntas stadsbyggnadsnämnden i Södertälje ge ett uppdrag till tjänstemännen i kommunen att utveckla södra stadskärnan.  Som underlag för beslutet ligger det förslag till nya kvarter längs Nyköpingsvägen, mellan stationen och polishuset, som vi ritat på uppdrag av kommunen. Det är vi mycket glada och stolta över.  Området upptas idag av Nyköpingsvägen, idag utformad som motorled, och parkeringsytor. I vårt förslag ersätts dessa med 660 bostäder i stadskvarter, parkering i källare för både för boende och besökare till stadskärnan, och över 3 000 kvadratmeter lokaler, det mesta i gatuplan längs Nyköpingsvägen, som omvandlas till stadsgata.

Förslaget har vi gjort tillsammans med landskapsarkitekter från Topia, akustiker från ADL-konsult, trafikanalytiker från M4traffic, Dagvattenexperter från WRS Svefa, exploateringsexpertis från Svefa och Brandkonsulten AB.

av mathias