Hur börjar man ens?

Tiderna ställer nya krav på våra hem.

Plötsligt har många av oss tillbringat väldigt mycket tid hemma. För en del av oss blir säkert det nya sättet att använda hemmet den nya vardagen även framöver. Det fungerar ju faktiskt över all förväntan för de flesta.   Oavsett om ni föredrar arbetet hemma före kontorslandskapet och de flexibla kontoren eller längtar tillbaka har säkert många av er fått ett nytt sätt att se på det egna hemmet. Funderat över vilka krav ert hem skall motsvara. Nya behov och önskemål har dykt upp som kräver förändringar. 
Om ni behöver bygga om, bygga till eller bygga nytt undrar ni kanske hur man gör. Var börjar man ens? Det är inte lätt att veta.
Därför har vi ett erbjudande. Träffa oss kostnadsfritt en timme på vårt kontor, så berättar vi hur man gör. Och självklart kan vi ses via videolänk. 

Alla skall ha rätt till en arkitekt. Även i dessa tider.

av mathias