Överkomliga bostäder

Så kan hemlösheten bekämpas.

När en medborgare av någon anledning blir utan bostad hamnar ansvaret på kommunerna. Det innebär inte bara förstörda liv, utan också höga kostnader för kommunernas skattebetalare.

För socialtjänsten, som har ansvaret för frågan, innebär det höga kostnader när de för att förhindra att familjer hamnar på gatan måste betala för vandrarhem, vilket Uppdrag Granskning kunde berätta häromveckan.

Samtidigt är det en bra affär att bygga bostäder i de kommuner där det är brist på bostäder. Om kommunerna bara kunde upplåta mark för nya hus vars lägenheter skulle kunna användas för att bekämpa hemlösheten skulle det innebära färre hemlösa, lägre kostnader och en god investering för byggherren.

Andersson Arfwesdson arbetar med flera byggherrar som gärna skulle bygga överkomliga bostäder, helt eller delvis för ändamålet, bara de får köpa mark av kommunen. Villkoret är att det inte är baracker eller snabbt uppförda fuskbyggen, utan gedigna, hållbara hus med lång avskrivningstid.

Här är ett exempel på ett hus med 31 lägenheter, hälften två rum och kök på 52 m², hälften ett rum och kök på 34 m². Huset är tänkt att byggas på oexploaterad mark i villaområden. Det är därför bara fyra våningar högt. Varje våning innehåller dock åtta lägenheter, entréplanet sju, så trots det innehåller huset 31 lägenheter.

Vi har som exempel lagt in huset på Sågverksgatan i Stureby där staden tidigare planerade att bygga fler bostäder. Något som sedan stoppades av det grönblå styret: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/gronblatt-stopp-for-78-billiga-hyresratter-i-stureby

Att bo i huset är inte gratis, men för de lägenheter som hyrs av kommunen är priset mycket lägre än kortsiktiga lösningar som vandrarhem eller baracker. De som själva kan betala hyran men helt enkelt inte hittar någon annan bostad bor där som vanliga hyresgäster. Lägenheterna är så bra att de kan hyras ut på den normala hyresmarknaden om behovet minskar, varför risken för byggherren är minimal.

av mathias