Vi vann i Nacka!

Vinst i markanvisningstävling med Mjöbäcks, Västkuststugan och KVM Bostad.

– ”Vi ser fram emot att samarbeta med dessa byggaktörer som vi anser har de bästa förutsättningarna för att skapa två mycket attraktiva bostadsområden i Orminge” säger Amanda Sterner Nordin, projektledare på Nacka kommun.  Kvarteren Amperen och Pylonen ingår i området som kallas för Kraftledningesstråket. Genom att byta det gamla luftburna kraftledningarna frigörs marken för bostäder. Vårt förslag vann i kvarteret Amperen.

Planen

Vårt förslag utgår ifrån den kuperade terrängen. Grupper med fem till tio yteffektiva radhus i två plan plus vind ligger längs en gata med anslutning till Ormingeringen. I södra, brantare delen av området är radhusens nedre plan en souterrängvåning medan husen på de flackare delarna av området har nedre plan i gatunivå. Det innebär att den nya bebyggelsen trappar ned och förstärker branten mot det befintliga bostadsområdet kring Grindavägen och Sjöängsvägen i söder. Mellan grupperna av radhus ligger mark med berg i dagen. Befintliga träd står kvar där det är möjligt.

En ny entré ordnas till det kommande naturreservatet Skarpnäs, Krokhöjdens elljusspår och Booleden i förlängningen av den nya gatan i väster. I söder föreslås ett nytt g/c-stråk mellan den nya bebyggelsen och den befintliga för att tillgängliggöra både souterränghusens och de befintliga fastigheternas gårdssida. Stråket ansluter i öster till Grindastigen och i väster till elljusspåret.

Husen

Alla hus har entré från gatan till ett plan med de nödvändiga funktioner som krävs för tillgängligheten. I souterränghusen är plan två entréplanet. Planet ovanför är en vind med två sovrum samt badrum. Souterrängplanet innehåller ytterligare sovrum eller allrum samt förvaring.

Husen på planare mark har ett likadant entréplan, men här är planet en trappa upp ett fullstort våningsplan med tre sovrum, badrum, klädkammare samt ett allrum. På vinden finns möjlighet till ytterligare sovrum, förvaring eller rum för samvaro.

En låg byggnadsvolym mot gatan skapar skyddar mot insyn. Förgårdsmarken tar upp en del av höjdskillnaden och ger utrymme för en uteplats samt plats för handikappramp till entrén.

Gestaltning

Varje hus ges sin egen kulör och tillsammans med stuprör, takhuv och, där det finns, takkupa accentuerar husens höjd och självständighet, med en lågmäld sober samtida träarkitektur i ljusa kulörer och obehandlat trä, plåttak och generösa fönster. De längre huslängorna har också en eller ett par höjdförskjutningar som skapar variation och anpassning till terrängen.

Parkering

Plats för parkering av cyklar finns både på förgårdsmark samt i förråd på gårdssidan. Alla hus har egen bilplats på förgårdsmark och dessutom möjlighet till parkering på gemensamma ytor. Sammanlagt finns drygt 1,5 parkeringsplatser per hus. Handikappanpassade  platserna är placerade mellan husgrupperna. I anslutning till de tre grupperna av gemensam parkering finns också mindre byggnader för avfallshantering, där även fast luftpump för cykel kan anordnas. Alla förråd är tillgängliga från gatumark eller gång- och cykelväg.

Läs mer om tävlingen här:

https://www.nacka.se/nyheter-start/2019/04/nu-ar-det-klart-vilka-som-bygger-husen-i-tva-naturnara-omraden-i-orminge/

av mathias , , ,

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.