Stadsbyggnadsuppdrag i Södertälje

Helhetsgrepp runt Södertälje central och Nyköpingsvägen

Andersson Arfwedson har fått förtroendet av Södertälje att ta ett helhetsgrepp som visar hur stadskärnan kan utvidgas söderut. Arbetet är en förstudie som skall ligga till grund för kommande detaljplaner.

Utvecklingsområdet ligger i anslutning till järnvägsstationen och omfattar båda sidor av Nyköpingsvägen, från Järnagatan ner till Hertig Carls väg med anslutande kvarter (se illustration). Området är en viktig nod för kollektivtrafiken som behöver utvecklas och förnyas för att göra plats för fler bostäder, kontor och verksamheter.

I enlighet med det stadsutvecklingsprogram som kommunfullmäktige antog 2010, vill vi bidra till att stärka stadskärnan genom en komplettering av kvartersstrukturen och en omvandling av aktuell sträckning av Nyköpingsvägen från motorled till trädkantad stadsgata. Resultatet presenteras i slutet av 2018.

Vårt starka engagemang för en human och hållbar stadsutveckling i kombination med vår kunskap inom svenska städers utveckling lämpar sig väl för Södertäljes utmaningar, och vi är mycket glada över att nu få vara med och bidra till stadens framtida utveckling.

av mathias