Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen GDPR tillämpas,
vilket bl.a. innebär att högre krav ställs på hur personuppgifter hanteras.
Du som är kund eller …

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen GDPR tillämpas, vilket bl.a. innebär att högre krav ställs på hur personuppgifter hanteras.

Du som är kund eller medarbetare hos Andersson Arfwedson arkitekter kan vara trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Vill du veta mer? Hör av dig till oss! http://www.andersson-arfwedson.se/kontakt/

av mathias