Är ”barnfamiljer” verkligen normala?

Sveriges vanligaste hushåll är inte det du tror.

När vi som sysslar med bostadsbyggande föreställer oss ett vanligt hushåll tänker de allra  flesta av oss på en barnfamilj: mamma, pappa, barn. Övriga typer av hushåll ses som undantag med särskilda behov: studenter, äldre, särskilda grupper. Familjen är normen.

Det stämmer inte med verkligheten. Ett normalt hushåll består inte av mamma, pappa, barn. Det består av en person, näst vanligast är tvåpersonshushåll. I hela 70% av alla bostäder i Sverige bor det en eller högst två personer.

Skälen till att ”barnfamiljen” är norm hittar vi bland annat i 1930-talets diskussioner om ”kris i befolkningsfrågan” och ansträngningarna att bygga bort trångboddheten 1965 -1975. Samt, såklart, i den gamla vanliga heteronormen. 

Alla bostadsnormer är anpassade till den, och den normala bostaden för ett litet hushåll är en krympt version av familjebostaden, inte tvärtom.

Om du vill veta mer om hur det kommer sig att det är så, varför vi tänker som vi gör, och hur en bostad för ett normalt hushåll med en eller två personer kan planeras så har vi skrivit en bok om detta. Du kan nu beställa den här.

(källa: SCB)

av mathias

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.