Vad händer på bostadsmarknaden?

Reasons to be cheerful, pt. 3

Det pratas mycket om de sjunkande priserna på bostadsmarknaden, framförallt på bostadsrätter. Byggbolagen påstår att det är amorteringstvång och kreditrestriktioner som sänker priserna. Och det är klart, viss inverkan har det naturligtvis att det inte längre är möjligt att skuldsätta sig hur mycket som helst. Viss dämpande effekt har det.

Men det finns en enklare förklaring: tillgång och efterfrågan. I Stockholm fanns det i februari i år dubbelt så många nyproducerade bostadsrätter till salu som i februari 2016, enligt SvD. Och om tillgången på en vara ökar snabbare än efterfrågan så sjunker priset, enligt alla grundkurser i ekonomi.

Här ovan ser ni ett diagram som visar förändringen i antalet påbörjade bostäder, bostadsrättspriser och befolkningsökning. Som ni ser ökade tillgången på bostäder snabbare än befolkningsökningen, och mycket riktigt dämpades prisökningen. När statistiken för 2018 kommer blir det med största säkerhet ännu tydligare.   

Det är bra. Anledningen till de höga priserna är liten tillgång och stor efterfrågan, det vill säga en allvarlig brist på bostäder. Och det finns inget sätt att bygga bort bristen som inte leder till lägre priser. 

Minskade priser drabbar förstås oss i byggbranschen. Det gäller för oss att tänka på vad John F Kennedy sa:

”-Don´t ask what your country can do for you, ask what you can do for your country.” 

Och vad kan vi i byggbranschen göra? Förse alla med bostäder så klart! Även om det innebär att priserna hamnar på samma nivå som för tio år sedan. Men vi klagade inte då, så varför oroa sig? Bättre med en pyspunka än ett dramatiskt prisfall, det kan vi som är tillräckligt gamla för att minnas fastighetskrisen i början av nittiotalet intyga.

av mathias