En stad som inte skiljer på folk och folk?

Så skapar vi en sammanhängande stad

Att staden under efterkrigstiden byggdes ut med förorter isolerade från varandra av skog och obebyggd mark har gjort Stockholm till en sorteringsmaskin, där medborgarna sorteras efter ålder, inkomst, etnicitet och andra skillnader.

Detta har varit uppenbart länge. Vi har arbetat med konkreta lösningar för en mer sammanhängande stad länge, till exempel med det förslag vi gjort för bebyggelse mellan Bromsten och Rinkeby.
Glädjande nog har stadshuset aviserat sin avsikt att göra något åt saken. Rinkeby och Bromsten är ett av de tio områden som den sittande majoriteten kommer att fokusera på i försöken att skapa ett mer sammanhängande Stockholm.
Idag skiljs de som bor i de två stadsdelarna åt av en vägbank och ett grönområde utan gator. Den som vill ta sig från ena sidan till den andra måste passera genom en av tre gångtunnlar som likt stadsportar effektivt isolerar Rinkeby från staden i övrigt.
Nu vill politiken bygga en ny skola, en idrottsanläggning och ett tusen bostäder. Är det är möjligt? Ja, utan tvekan. Det har vi en gång för alla visat i vårt förslag för området som du hittar här.

av mathias