Järva 100K: 100 000 nya bostäder i norra Stockholm

Sverige behöver 710 000 bostäder fram till 2025 enligt
boverket. Vissa påstår att det är omöjligt. Med detta projekt, som vi gjort på
uppdrag av ByggVesta, bevisar vi att det är fullt möjligt. Bygger vi inte de
bostäder vi behöver är det inte för att vi 
inte kan, utan för att vi inte vill.

Bakgrunden till uppdraget är att redan idag är 75 000 bostäder påtänkta kring Järvafältet i de fem kommunerna Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sollentuna och Järfälla. Samordningen dem emellan är dock svag eller obefintlig. Vårt förslag är att att bygga områden som binder samman dessa för att skapa en sammanhängande storstad – utan att bygga på naturreservaten som finns här.

På samma sätt som Stockholms innerstad hänger samman till en helhet, trots att den delas på mitten av Mälaren och Saltsjön,  kan Järva bindas samman till en helhet.

Infrastrukturen finns redan på plats. Här finns två stationer för pendeltåg och en station för fjärrtågstrafik , Stockholm Väst, är under byggnad. Utöver de två grenarna på Stockholms blå tunnelbanelinje med sju stationer är ytterligare en beslutad inom ramen för Stockholmsförhandlingen. Dessutom är en ny gren av tvärspårvägen till Helenelund beslutad, och kommer snart att börja byggas.

Där denna passerar från Ursvik till Kista längs Kymlingelänken bildas Järvas motsvarighet till Slussen: en plats där stadslivet kan ta sig mellan de norra och södra stadsdelarna.

Längs södra sidan av Järvafältet blir gamla Enköpingsvägen, som sedan Kymlingelänken tagit över dess roll inte längre är en motorled, ett långt sammanbindande stråk. Motorleden förvandlas till en stadsgata med bebyggelse på bägge sidor genom Sundbyberg och Solna, som fortsätter västerut mellan Bromsten och Tensta-Rinkeby. I norra delen blir Hanstavägen ett motsvarande stråk.

De nya ytor vi föreslår för bebyggelse motsvarar 25 000 bostäder, utöver de 75 000 som befinner sig i olika stadier av planering. Samtliga dessa ligger på offentligt ägd mark.

Totalt 100 000 nya bostäder, en sjättedel av hela landets bostadsbyggnadsbehov fram till 2025!

av mathias ,