Vi ritar innerstadens första nybyggda enbostadshus i Norra Djurgårdsstaden

Nu tar vi tillsammans med Åke Sundvall AB enbostadshuset till nästa nivå!

Både vi och Åke Sundvall AB har vunnit pris för våra enbostadshus tidigare, Åke Sundvall med kvarteret Barnmorskan i Enskede och vi med kvarteret Mursmäckan i Kärrtorp. Nu presenterar vi tillsammans två enbostadshus, inspirerade av townhouses i New York, två enbostadshus i Norra Djurgårdsstaden. Den 3 december går detaljplanen ut på samråd.

Att tillvarata små, smala tomter mellan större byggnader har länge varit en del av stadsbilden i större städer med dyra markpriser. Ola Anderssons nya byggnad på Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden byggs på en typisk, liten tomt med klassiska Manhattan-mått (8 meter x 25 meter).

De två enfamiljsbostäderna är i tre våningar och ligger vid Bobergsgatan, huvudgatan i den nya stadsdelen. Husen är fyra meter breda, arton meter djupa och uppbyggda kring en privat ljusgård. De har entré mot gatan samt privata uteplatser mot gården. Husen anpassas efter köparnas önskemål och byggstart beräknas ske våren 2017.

av mathias ,