Ett hus med minne

När stiftelsen Lars Hiertas Minne tar över ägande och drift av fastigheten som skräddarsytts för dem och för systerstiftelsen Hierta-Retzius av Vetenskapsakademin hjälper vi dem att se över sitt vackra hus.

Huset på Eriksbergsgatan är ritat av en ung Eskil Sundahl och byggdes 1917. Det är byggt för de två stiftelserna som är intimt sammankopplade genom Anna Hierta-Retzius, dotter till Lars Johan Hierta. Hon och hennes man Gustaf Retzius donerade pengar till en fond och lät bygga ett hem för denna och till Annas fars minnesfond. 

De båda stiftelserna fick kansli och mötesrum på piano nobile och kopplades samman med interntrappor till varsin representativ våning för stiftelsens skattmästare att nyttja, den ena i våningen ovanför och den andra i våningen under. Varje våning hade också två jungfrukamrar som också förbands med bostaden med separata trappor. Gatuplan förseddes med bostad för portvakt och för vaktmästare. Förutom kanslierna finns alltså fyra bostäder i huset, två niorummare, en etta och en tvåa.

Sedan början av åttiotalet har Hierta-Rezius kansli stått oanvänt eftersom Kungliga Vetenskapsakademin numera sköter den centralt från sitt kansli i Frescati. När nu stiftelsen Lars Hiertas Minne tar över hela fastigheten har Andersson Arfwedson arkitekter fått i uppdrag att göra en grundläggande inventering och dokumentation av detta speciella hus. 

av mathias ,